Vise bilde fra laptop til skjerm eller projektor

  • Sett kabel i skjerm. De fleste nye PCer vil automatisk gi ut et bilde til skjermen når den oppdages.
  • Hold nede Windows tast og bokstaven P

Du vil nå få valget om å vise:

Bare PC skjerm
Den vil da kun vise bilde på laptop.
Duplikat
Da vil den vise samme innhold på intern og ekstern skjerm . Kan i noen tilfeller gi en rar oppløsning på ekstern skjerm.
Utvid
Den vil da sette opp ekstern skjerm som en utvidelse av den interne. Den tilpasser da oppløsningen bedre, og du må dra over vinduene fra intern til ekstern skjerm.
Bare ekstra skjerm
Den slår av intern skjerm i laptop, og viser kun bilde på ekstern skjerm.

Windows knapp og L

Går du fra PCen kan du låse den ved å holde ned windows knapp og trykke bokstaven L.
Anbefaler også å lese om hvordan man låser PC automatisk her

Denne siden bruker Cockies for å kunne huske dine valg.